EspañolnadaInglésnadaFrancésnadaportuguesnadaAlemánnadaitalianonadaPolska

Informacje prawne i ochrona danych

1.IDENTYFIKACJA: Zgodnie z obowiązkiem przekazywania informacji zawartych w art. 10 ustawy 34/2012 z dnia 11 lipca, dotyczącej usług społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego przedstawiamy następujące informacje: operatorem zasiedziałym strony www.lmcomboni.org (i wszystkich subdomen oraz katalogów) są Świeccy Misjonarze Kombonianie (zwani dalej ŚMK), związani z Instytutem Misjonarzy Kombonianów Serca Jezusowego i prawnie od nich uzależnieni, ustanowieni w tym celu w Calle Arturo Soria 101, Madryt (Hiszpania), zarejestrowani w rejestrze religijnych podmiotów o liczbie 576-specjalnej sekcji, Grupa B, (nr 576-A / B). Kontakt e-mail: info@lmcomboni.org.

2. UŻYTKOWNICY: dostęp i/lub korzystanie ze strony internetowej ŚMK określa stan użytkownika, który akceptuje warunki tutaj wymienione. Powyższe warunki mają zastosowanie niezależnie od ogólnych warunków umowy, wyniku czy obowiązku.

3. KORZYSTANIE Z SERWISU: www.lmcomboni.org zapewnia dostęp do wielu informacji, usług, programów i danych (nazywanych dalej „treściami”) zamieszczonych w Internecie przez ŚMK lub ich licencjodawców, do których użytkownik ma dostęp. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z portalu. Odpowiedzialność tę wyraża dokument, który był wymagany do uzyskania dostępu do pewnych usług lub treści. Podczas rejestracji użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie prawdziwych i zgodnych z prawem informacji. W wyniku rejestracji użytkownik posługuje się hasłem, za które jest odpowiedzialny, zobowiązując się do sumiennego i poufnego użytkowania. Użytkownik zobowiązuje się do należytego korzystania z treści i usług (np. czatu, forów dyskusyjnych i grup dyskusyjnych) oferowanych przez ŚMK za pomocą swojej strony internetowej. Zobowiązuje się nie używać ich do (I) nielegalnych działań, niezgodnych z prawem lub wbrew dobrej wierze i porządku publicznego, (II) rozpowszechniania treści lub propagandy rasistowskiej, ksenofobicznej, pornograficznej, treści nielegalnych, usprawiedliwiających terroryzm lub przeciwnym prawom człowieka; (III) powodowania uszkodzeń systemów fizycznych i logicznych ŚMK, dostawców lub osób trzecich, wprowadzania lub rozprzestrzeniania wirusów komputerowych lub innego sprzętu czy oprogramowania systemów, które są w stanie spowodować w/w uszkodzenia; (IV) zakaz używania kont e-mailowych innych użytkowników i modyfikowania lub manipulowania ich wiadomościami. ŚMK zastrzegają sobie prawo do usuwania komentarzy i uwag, które są sprzeczne z poszanowaniem godności osoby, są dyskryminujące, ksenofobiczne, rasistowskie, pornograficzne, obraźliwe dla ludzi młodych i dzieci, porządku lub bezpieczeństwa publicznego lub, w ich opinii, nie są odpowiednie do publikacji. ŚMK nie ponoszą odpowiedzialności za opinie wyrażane przez użytkowników na forach, czatach i innych formach uczestnictwa.

4. OCHRONA DANYCH: ŚMK spełniają wytyczne Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o Ochronie Danych Osobowych, Dekretu Królewskiego z dnia 21 grudnia, zatwierdzając rozporządzenia wykonawcze ustawy oraz innych przepisów obowiązujących, co ma zapewnić właściwe wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych użytkownika. Tego, wraz z każdą formą gromadzenia danych osobowych i usług, można żądać od ŚMK. Użytkownik będzie informowany o istnieniu i akceptacji warunków przetwarzania danych w każdy przypadku, o odpowiedzialności za utworzony plik, adres, o możliwości skorzystania z prawa do dostępu, sprostowania, odwołania i sprzeciwu, o celu przetwarzania i przekazywania osobom trzecim, jeśli jest to stosowane. ŚMK również informują o zgodności z ustawą 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego oraz pytają o wyrażenie zgody na przetwarzanie wiadomości e-mail w celach komercyjnych. Operator zapewnia użytkownikowi prawo dostępu do sprostowania, odwołania i sprzeciwu, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach. Dlatego też zgodnie z przepisami ustawy 15/1999 o Ochronie Danych Osobowych użytkownicy mogą korzystać ze swoich praw, wysyłając wniosek wraz z kopią dowodu osobistego drogą elektroniczną na adres info@lmcomboni.org  lub pocztą na adres:  Arturo Soria 101, 28043 Madrid, Spain

5. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRZEMYSŁOWA: ŚMK, sam lub jako cesjonariusz, ma prawo do wszystkich praw własności intelektualnej na stronie internetowej, jak również elementów w tym zawartych (obrazy, dźwięki, audio, video, oprogramowanie lub teksty, znaki towarowe lub logo, kolory, struktury i projekt, dobór materiałów, programów komputerowych niezbędnych do funkcjonowania, dostępu i użytkowania, itd.) należących do ŚMK lub licencjodawców. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zgodnie z postanowienia artykułów 8 i 32.1, akapit drugi ustawy o prawie autorskim, zabrania się zwielokrotniania i rozpowszechniania, w tym udostępniania całości lub części zawartości niniejszej strony, w celach komercyjnych, w jakiejkolwiek formie i za pomocą wszelkich form technicznych, bez zgody ŚMK. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnej należących do ŚMK. Elementy portalu można zobaczyć, a nawet wydrukować, skopiować i zapisać na dysku twardym komputera lub na dowolnym nośniku, o ile jest to tylko i wyłącznie do użytku osobistego i prywatnego. Użytkownik nie może usuwać, zmieniać ani modyfikować urządzenia zabezpieczającego lub systemu zabezpieczeń, który został zainstalowany na stronach ŚMK.

6. WARUNKI GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI: ŚMK w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za szkody różnego rodzaju, nie ogranicza sie to do błędów lub pominięć w treści, braku dostępności portalu lub przekazywania wirusów czy złośliwych lub szkodliwych treści, pomimo podjęcia wszelkich niezbędnych  technologicznie środków, by temu zapobiec.

7. KORZYSTANIE Z PLIKÓW COOKIE I PLIKÓW ACTION. Kredytodawca, na własny rachunek lub strony trzeciej umowy świadczenia usług pomiarowych, może wykorzystywać cookies, gdy użytkownik przegląda stronę internetową. Cookies to pliki wysyłane do przeglądarki przez serwer internetowy w celu rejestrowania czynności użytkowania podczas nawigacji.

Cookies wykorzystywane przez serwis są kojarzone wyłącznie z anonimowym użytkownikiem i jego komputerem, same nie dostarczają danych osobowych użytkownika.

Korzystanie z plików cookies jest możliwe, bo serwer rozpoznaje przeglądarkę internetową stosowaną przez użytkownika w celu łatwiejszej nawigacji, dzięki czemu na przykład dostęp do użytkowników, którzy zarejestrowali się wcześniej, stref dostępu, usług, promocji i konkursów przeznaczonych wyłącznie dla nich, odbywa się bez konieczności rejestracji za każdym razem. Są one również stosowane do pomiaru ilości odbiorców i parametrów ruchu za pośrednictwem monitorowania postępu i liczby wejść.

Użytkownik ma możliwość konfiguracji przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienia o otrzymaniu ciasteczek i zapobiec ich instalacji na komputerze. Proszę odnieść się do instrukcji i podręczników dotyczących przeglądarki, aby uzyskać więcej informacji.

Aby korzystać z serwisu, nie trzeba instalować plików cookies wysyłanych przez serwer lub osobę trzecią działającą w jego imieniu, mimo że jest to konieczne do logowania użytkownika w każdej z usług, które wymagają wcześniejszej rejestracji lub loginu.

Cookies używane są tylko w celu dokonywania skuteczniejszego dalszego przekazywania. W żadnym wypadku nie stosujemy cookies do gromadzenia danych osobowych.

8. ADRESY IP: serwery WWW automatycznie wykrywają adres IP i nazwę domeny używanej przez użytkownika. IP to numer automatycznie przypisany do komputera, gdy jest on podłączony do Internetu. Wszystkie informacje są zapisane w działalności serwera plików odpowiednio zarejestrowanych, co umożliwia dalsze przetwarzanie danych w celu uzyskania pomiarów statystycznych, które pokazują liczbę wyświetleń strony, liczbę odwiedzin serwisów internetowych, celem odwiedzin, punktów dostępu itd...

9. MODYFIKACJE: ŚMK zastrzegają sobie prawo do wprowadzania niezapowiedzianych zmian, jakie uzna za stosowne na stronie internetowej, mogą zmieniać, usuwać lub dodawać treści i usługi świadczone w ten sposób, które znajdują się na stronie internetowej.

10. LINKI: www.lmcomboni.org zawiera linki do stron, które naszym zdaniem mogą być interesujące, a także linki zawierające treści szkoleń. Celem tych powiązań jest ułatwienie znalezienia rzeczy interesujących w Internecie lub przedstawiających treści kształcenia zawarte programach szkoleń. ŚMK nie sprawują kontroli nad takimi stronami. W żadnym razie ŚMK nie ponosi odpowiedzialności za treści linków należących do innych stron internetowych, nie gwarantują technicznej dostępności, jakości, niezawodności, dokładności, kompleksowości, ważności lub konstytucyjności jakiegokolwiek materiału lub informacji zawartych w hiperłączach lub innych stronach internetowych. Również włączenie linków zewnętrznych nie oznacza stowarzyszenia, połączenia lub partnerstwa z podmiotami związanymi.

11. PRAWO DO WYKLUCZENIA: ŚMK zastrzegają sobie prawo do odmowy lub wycofania dostępu do strony internetowej i/lub usług oferowanych bez uprzedzenia użytkownikom, którzy naruszają niniejsze warunki użytkowania.

12. PRZEGLĄD: ŚMK zwalczają naruszanie warunków i bezprawne wykorzystywanie swojej strony internetowej, wykonując wszelkie cywilne i karne działania, które zapewnia im prawo.

13. ZMIANA WARUNKÓW I CZAS TRWANIA: ŚMK może w każdej chwili zmienić warunki opublikowane w tym dokumencie. Okres ważności tych warunków powinien być zgodny z ich ujawnieniem; obowiązują one do czasu zmian regulowanych przez inne publikacje.

14. SYSTEM PRAWNY: stosunki między ŚMK a użytkownikiem są regulowane przez informację prawną w języku hiszpańskim i według prawa hiszpańskiego. Wszystkie spory będą przedkładane sądom w Madrycie.

mailKontakt    BlogBlog    FormacionSzkolenie   Aviso LegalInformacje prawne